InteractiveGraph-图形交互-脑图-牛叉

    |     2018年11月20日   |   我的世界   |     0 条评论   |    626

当我看到这个的时候,第一眼就是感觉牛叉

简单的就是一个图形展示数据库。有查找功能,展示连接,等等。我加了后端数据动展示在另外一个应用中

https://bluejoe2008.github.io/InteractiveGraph/dist/examples/example1.html

项目地址

https://github.com/bluejoe2008/InteractiveGraph

https://gitee.com/bluejoe/InteractiveGraph

 

转载请注明来源:InteractiveGraph-图形交互-脑图-牛叉
回复 取消